Welcome to National Health Insurance Bureau Site


ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນສູນກາງ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ ຫກປຊ ” ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: National Health Insurance Bureau “ NHIB ” ມີຖານະເທົ່າທຽມກັບກົມ,ສັງກັດຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທີການຊ່ວຍວຽກຄະ ນະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງ ຊາດຂັ້ນສູນກາງໃນການຄຸ້ມຄອງ,ພັດທະນາລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກອງທືນ ປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ອ່ານຕໍ່

ກະດານຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ

ຄວາມເປັນມາການໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການສາທາລະນະສຸກນັບມື້ນັບສູງຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາຍ້ອນ 2 ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ : ການເປັນພະຍາດ ແລະ ການພັດທະນາບໍລິການສາທາລິນະສຸກ. ການເປັນພະຍາດທີ່ບັນດາປະເທດພັດທະນາແມ່ນຈະຮວມເອົາ ທັງພະຍາດຕິດຕໍ ແລະ ພະຍາດບໍຕິດຕໍ່ ,ຍ້ອນການການປ້ອງກັນພະຍາດຍັງມີຂີດຈຳກັດ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ພະຍາດຕິດຕໍ່ເກົ່າ(ພະຍາດໄຂ້ຍຸງ,ໄຂ້ຍຸງລາຍ,ອະຫິວາ) ກໍ່ຍັງມີການການປະກົດຂື້ນຢູ່ ອ່ານຕໍ່

ປະກາດແຈ້ງການຂອງ ຫກປຊ

ການເກີດສິດ

ຫຍາຍ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ, ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ສະ​ເພາະ ກ​ສ​ທ ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ບັນ​ຫາ ຕົ້ນ​ຕໍ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ກຳ​ໜົດ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ທີ່​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຊັດ​ເຈນ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈຳ​ແນກ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ກ ນອກ​ນີ້​ບັນ​ດາ​ລະ​ບົບ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ມີ ອ່ານຕໍ່

ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ

Views: